Pohodové zájezdy v rodinné atmosféře již od roku 1998

Cestovní pojištění

Úvodní stránka > Vše o zájezdech > Cestovní pojištění

Pojištění záruky pro případ úpadku CK

dle pomínek zákona 159/1999 Sb. v platném znění máme sjednané u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s.

Pojistku si můžete stáhnout zde.

Cestovní pojištění

Ceny všech zahraničních zájezdů uvedených v katalogu zahrnují cestovní pojištění pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s. v následujícím rozsahu:

  • léčebné výlohy v zahraničí (hranice pojistného plnění 3.000.000,-Kč)
  • úrazové pojištění (nezbytné léčení 20.000,-Kč, trvalé následky 200.000,-Kč, smrt úrazem 100.000,-Kč)
  • odpovědnost za škodu občana (zdraví 2.000.000,-Kč, věc 1.000.000,-Kč, finanční 500.000,- Kč)
  • cestovní zavazadla (20.000,-Kč)
  • storna cesty (spoluúčast 20%, do 15.000,-Kč). V případě, že dojde k uzavření smlouvy o zájezdu v době 10 dní před odjezdem a kratší se výše pojistného plnění snižuje o polovinu. Jedno a dvoudenní zájezdy pojištění storna cesty nezahrnují.

Tuzemské zájezdy pojištění nezahrnují

U některých je možné doobjednat pojištění v následujícím rozsahu (nabídka přiobjednání pojištění je uvedena u konkrétních zájezdů):

  • úrazové pojištění (nezbytné léčení 20.000,-Kč, trvalé následky 200.000,-Kč, smrt úrazem 100.000,-Kč)
  • odpovědnost za škodu občana (zdraví 2.000.000,-Kč, věc 1.000.000,-Kč, finanční 500.000,- Kč)
  • cestovní zavazadla (10.000,-Kč)
  • storna cesty (spoluúčast 20%, do 15.000,-Kč). V případě, že dojde k uzavření smlouvy o zájezdu v době 10 dní před odjezdem a kratší se výše pojistného plnění snižuje o polovinu.

Smluvní vztah vzniká vždy mezi klientem a pojišťovnou.

Úplné znění smlouvy mezi CK a Generali Česká pojišťovna a.s. je k nahlédnutí v CK.

Zájezdy pro skupiny a nabídky mimo katalog mají individuální podmínky pojištění (informace v CK).

Informační dokument o pojistném produktu Generali Česká pojišťovna a.s. (IPID) je ke stažení zde.

Cyklistika

Cyklorelax

Relaxace

Skupinové