Pohodové zájezdy v rodinné atmosféře již od roku 1998

Rezervace

Zákazník
Vymezení zájezdu
2407
Vinicemi podél Mosely
11860
13.8. - 19.08.2024
4x snídaně
1x hotel, 2x penzion, 1x ubytovna (2-4lůžkové pokoje)
průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň, Litomyšl, Vysoké Mýto
Německo
Definitivní potvrzení míst v zájezdu obdržíte do 3 dnů.
všeobecné podmínky
*Pokud má cestující nárok na slevu, bude mu odečtena v konečném potvrzení míst v zájezdu, které obdržíte do 3 dnů.

Cyklistika

Cyklorelax

Relaxace

Skupinové