Pohodové zájezdy v rodinné atmosféře již od roku 1998

Rezervace

Zákazník
Vymezení zájezdu
2409
Balaton
8840
29.8. - 01.09.2024
3x polopenze
3x hotel (2lůžkové pokoje)
průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno
Maďarsko
Definitivní potvrzení míst v zájezdu obdržíte do 3 dnů.
všeobecné podmínky
*Pokud má cestující nárok na slevu, bude mu odečtena v konečném potvrzení míst v zájezdu, které obdržíte do 3 dnů.

Cyklistika

Cyklorelax

Relaxace

Skupinové